Solarier

Solarier avger UV-strålning som kan orsaka både akuta och långsiktiga skador. Det är därför viktigt att de krav som finns i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella sol-anläggningar följs.

Bestämmelser rörande solarier

Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdar föreskrifter om solarier. Bestämmelserna innebär särskilda krav på information till solariekunderna och krav på att solarieägarna använder rätt utrustning.

Sedan den 1 september 2018 är det inte tillåtet att låta personer under 18 år sola i ett kosmetiskt solarium. Du som driver en solarieverksamhet måste därför ha ett stabilt och säkert system, som gör att personer under 18 år inte kan komma in på solariet.

Anmälningsplikt

Solarieverksamhet är anmälningspliktigt till Miljöförbundet. Det gäller både om solarium bedrivs i en egen lokal eller om solariet finns i en annan anläggning, till exempel ett träningscenter, ett hotell eller en hygiensalong.

Om du ska öppna en solarieverksamhet måste du göra en skriftlig anmälan till Miljöförbundet senast sex veckor innan verksamheten startar. Vi tar ut en fast avgift för att behandla din anmälan. Därefter tar vi ut en årlig avgift för vår tillsyn.

Senast uppdaterad:

Företag och verksamheter