Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Yrkesmässig hygienisk verksamhet är ett samlingsbegrepp för verksamheter som erbjuder olika typer av kroppsbehandlingar. Vissa hygienverksamheter är anmälningspliktiga och innan verksamheten startar måste en anmälan göras till Miljöförbundet.

Verksamheter som använder skärande eller stickande verktyg innebär en ökad risk för blodsmitta. Därför är sådana verksamheter anmälningspliktiga. Den som bedriver hygienisk verksamhet har ett ansvar att förebygga eventuella hälsorisker och påverkan på miljön oavsett om verksamheten är anmälningspliktig eller inte.

Anmälningspliktiga verksamheter

Om du har en verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta ska du anmäla den till Miljöförbundet. Det kan till exempel handla om verksamheter där man använder skalpeller, akupunkturnålar, sprutor, lansetter, piercingverktyg eller andra skärande eller stickande verktyg. Exempel på verksamheter som använder dessa verktyg är tatuering, piercing, microblading, microneedling, akupunktur, wetcupping, medicinsk fotvård m.fl.

Anmälan ska skickas till Miljöförbundet senast sex veckor innan verksamheten startar. Vi tar ut en fast avgift för att behandla din anmälan. Därefter tar vi ut en årlig avgift för vår tillsyn. Om du startar upp en anmälningspliktig verksamhet utan att först ha gjort en anmälan blir du skyldig att betala miljösanktionsavgift.

Kontakta gärna oss på Miljöförbundet redan när du planerar verksamheten. Det är lättare att uppfylla kraven från början än att behöva bygga om eller ändra i efterhand.

Egenkontroll

När du driver yrkesmässig hygienisk behandling med risk för blodsmitta ska du ha en skriftlig egenkontroll enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Egenkontrollen är ett verktyg för att se till att man lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till hälsa och miljö. Det innebär att fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga att olägenheter för människors hälsa och miljön uppkommer.

För yrkesmässig hygienisk behandling är det viktigt med god hygien och rengöring av verktyg. Exempel på riskfaktorer i hygieniskverksamhet som ska ingå i egenkontrollen är t ex kontroll och provtagning av steriliseringsutrustning, städning och rengöring av behandlingsplatsen och allmänna utrymme, kontroll av sterilförpackat engångsmaterial, kontroll av färger, produkter och kemikalier etc. Även verksamhetens miljöpåverkan genom t ex energiförbrukning, avfallshantering, kemikalieanvändning etc. ska ingå i egenkontrollen.

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga

Du behöver inte anmäla en verksamhet som inte innebär risk för blodsmitta, till exempel hårvård, manikyr, massage, skönhetsbehandling, hudvård och zonterapi. Miljöförbundet har ändå tillsynsansvaret för dessa verksamheter. Även om din verksamhet inte är anmälningspliktig, är det bra om du informerar oss när du startar en ny verksamhet.

Senast uppdaterad: