Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Yrkesmässig hygienisk verksamhet är ett samlingsbegrepp för verksamheter som erbjuder olika typer av kroppsbehandlingar. Vissa hygienverksamheter är anmälningspliktiga och innan verksamheten startar, måste en anmälan göras till Miljöförbundet.

Stickande eller skärande verktyg, som används mot huden, innebär en risk för blodsmitta eller annan smitta. Därför är sådana verksamheter anmälningspliktiga. Den som bedriver hygienisk verksamhet har ett ansvar att förebygga eventuella hälsorisker och påverkan på miljön, oavsett om verksamheten är anmälningspliktig eller inte.

Anmälningspliktiga verksamheter

Om du har en verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling, som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta, ska du anmäla den till Miljöförbundet. Det kan till exempel handla om verksamheter där man använder skalpeller, rakblad, akupunkturnålar, sprutor, lansetter, piercingverktyg eller andra stickande eller skärande verktyg mot huden. Exempel på verksamheter som använder dessa verktyg är:

  • Tatuering
  • Piercing
  • Akupunktur
  • Microneedling
  • Microblading
  • Wetcupping
  • Medicinsk fotvård
  • Öronhåltagning
  • Barberare, manikyr, pedikyr, frisör (om stickande/skärande verktyg används)
  • Solarium

Anmälan ska skickas till Miljöförbundet senast sex veckor innan verksamheten startar. Om du startar upp en anmälningspliktig verksamhet utan att först ha gjort en anmälan blir du skyldig att betala miljösanktionsavgift.

För handläggning av anmälan tas en avgift ut, baserat på den tid handläggningen tar. Därefter tas en årlig avgift ut för tillsyn av verksamheten enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Kontakta gärna oss på Miljöförbundet redan när du planerar verksamheten. Det är lättare att uppfylla kraven från början än att behöva bygga om eller ändra i efterhand.

Egenkontroll

När du driver yrkesmässig hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan smitta, ska du ha en skriftlig egenkontroll enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Egenkontrollen är ett verktyg för att se till att man lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till hälsa och miljö. Det innebär att fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga att olägenheter för människors hälsa och miljön uppkommer.

För yrkesmässig hygienisk behandling är det viktigt med god hygien och rengöring av verktyg. Exempel på riskfaktorer i hygienisk verksamhet, som ska ingå i egenkontrollen, är till exempel kontroll och provtagning av steriliseringsutrustning, städning och rengöring av behandlingsplatsen och allmänna utrymmen, kontroll av sterilförpackat engångsmaterial och kontroll av färger, produkter och kemikalier. Även verksamhetens miljöpåverkan genom till exempel energiförbrukning, avfallshantering och kemikalieanvändning ska ingå i egenkontrollen.

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga

Du behöver inte anmäla en verksamhet som inte innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av stickande eller skärande verktyg mot huden, till exempel hårvård, massage, skönhetsbehandling, hudvård och zonterapi. Miljöförbundet har ändå tillsynsansvaret för dessa verksamheter. Även om din verksamhet inte är anmälningspliktig, är det bra om du informerar oss, när du startar en ny verksamhet.

Relaterade dokument

Senast uppdaterad:

Företag och verksamheter