Hantering av schaktmassor

Miljöpåverkan och störningar kan uppkomma både vid arbetenas utförande och vid exempelvis hantering av bränsle och underhåll av utrustning och maskiner.

Många arbeten berörs också av olika bestämmelser, som man som gräv- eller schaktentreprenör bör känna till. Det gäller bland annat miljöbalken, avfallslagstiftningen, plan- och bygglagen och kulturminneslagen.

Miljöförbundet har tagit fram informationsmaterial, som kort beskriver de regler man kan komma i kontakt med vid grävarbeten och egen hantering av schaktmassor. Vidare finns här information om egenkontroll. Egenkontrollen är ett värdefullt verktyg, som till exempel kan förebygga onödiga och kostsamma konsekvenser till följd av spridning av föroreningar eller invasiva arter.

Du hittar informationsmaterialet via länkarna nederst på sidan.

Senast uppdaterad: