Rökfria miljöer

För att skydda människor från passiv rökning så finns det miljöer där det enligt lagen om tobak och liknande produkter är förbjudet att röka. Genom att respektera förbudet bidrar du till en mer hälsosam miljö och motverkar att barn och ungdomar börjar röka.

Utökat rökförbud

Den 1 juli 2019 började en ny tobakslag att gälla i Sverige. Den innehåller flera viktiga förändringar. Bland annat blev det förbjudet att röka vid entréer till offentliga lokaler, uteserveringar och allmänna lekplatser. Även föreningslokaler omfattas av förbudet, eftersom de räknas som allmän plats.

Här är rökning förbjudet

Den nya lagen innebär bland annat att det är förbud mot rökning:

  • på uteserveringar av cigaretter och andra produkter, exempelvis elektroniska cigaretter och vattenpipor, inte längre tillåten.
  • inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning.
  • på lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  • vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till.
  • utomhusområden i anslutning till kollektivtrafik, till exempel busshållplatser.

Det är förbjudet att röka på restauranger och andra serveringsställen. Man får röka i särskilda rökrum, men dit får man inte ta med mat eller dryck.

Mer information om rökförbud i olika miljöer finns under relaterade dokument nedan.

Detta är förbjudet i rökfria miljöer

I rökfria miljöer, både ute och inne samt med eller utan tobak, är det numera förbjudet att:

  • Röka tobak.
  • Röka örtprodukter.
  • Använda elektroniska cigaretter, e-cigaretter.
  • Använda njutningsmedel som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, exempelvis smaksatta stenar, vattenpipa.
  • Inhalera tobak som förångats eller upphettats på annat sätt, vattenpipa.

Vem har ansvaret?

Det är den som äger fastigheten eller disponerar en lokal eller uteservering, som ska se till att rökförbudet efterlevs. Miljöförbundet har ansvar för att kontrollera att verksamhetsansvariga följer tobakslagens regler om rökförbud i offentliga lokaler och på offentliga platser i Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner.

Regler om skyltning, information och tillsägelse

Du, som ansvarar för en rökfri miljö, måste tydligt informera om rökförbudet genom skyltning. Det här gäller alla platser där det är förbjudet att röka. Du som är ansvarig för ett rökfritt område, där rökning tidigare varit tillåtet, ska ta bort askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra. Du som ansvarig måste vid behov även informera om rökförbudet och göra tillsägelser om någon röker. Vid behov kan även vakt eller polis behöva kontaktas, för avvisning från området.

Om du upplever problem

Om du upplever att rökförbudet inte efterlevs, bör du i första hand vända dig till den som driver verksamheten. Det kan exempelvis vara restaurangägaren, bussbolaget eller förskolechefen. Om det inte hjälper, ska du vända dig till Miljöförbundet Blekinge Väst, som ansvarar för tillsynen av rökfria miljöer. Det innebär att miljöförbundet ska se till att den, som är ansvarig för rökförbudet, gör det som lagen kräver.

Vad händer om man bryter mot lagen?

Om det visar sig att tobakslagen inte följs, har miljöförbundet rätt att kräva åtgärder. Om det inte hjälper kan den, som är ansvarig för verksamheten eller lokalen, få betala ett vite. Det kan också leda till att ett serveringstillstånd för alkohol omprövas, eftersom laglydnad är ett krav för att ha ett sådant tillstånd.

Informationsfilmer

Kommunikationsinsatsen Rökfri miljö har tagit fram informationsfilmer med tal. Du hittar filmerna via nedanstående länkar.

Senast uppdaterad: