Tillstånd till försäljning av tobaksvaror och liknande produkter

Foto: Monica Malmberg

För att få sälja tobak måste du ha ett tillstånd. Du kan ansöka om ett tillstånd för att sälja till konsumenter, antingen från en butik eller på distans till exempel via internet. Om du ska sälja till butiker, behöver du ett tillstånd för att sälja tobak genom partihandel.

Om du ska sälja tobak så är det många regler som du måste kunna. Du måste vara lämplig, vilket innebär att vi kommer att hämta in uppgifter om dig från bland annat Skatteverket och Polismyndigheten. Om du inte har betalat dina skatter i tid eller om du har begått brott, så kanske du inte kan få tillstånd att sälja tobak. Om du får tillstånd så får du inte sälja tobak till personer under 18 år, tobaken du säljer ska ha korrekta hälsovarningar, marknadsföring får inte vara påträngande och du måste sätta upp skyltar som informerar om 18-årsgränsen.

Det kostar pengar att ansökan om tillstånd. Pengarna betalas inte tillbaka om du får avslag på din ansökan. Om du får ett tillstånd ska du även betala en årlig administrativ avgift samt en tillsynsavgift som är timbaserad efter varje utförd tillsyn.

Ansök om tobakstillstånd

Information om ansökan

Miljöförbundet handlägger ansökningar om tobakstillstånd för Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner.

När du ansöker så genomför vi en utredning för att kontrollera om du kan få ett tillstånd. För att du ska kunna beviljas ett tobakstillstånd krävs bland annat att du ska kunna visa att du är ekonomiskt och personligt skötsam. Det innebär till exempel att du inte bör ha skulder hos Kronofogden eller några anmärkningar hos Skatteverket. Du får inte heller förekomma polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet. Om du har köpt eller startat verksamheten inom tre år från ansökningsdatum, måste du kunna visa hur du har finansierat verksamheten.

Om du får ett tillstånd, så måste du även fortsatt visa att du sköter din bokföring, betalar dina skatter i tid och inte begår något brott. Detta kan nämligen även kontrolleras vid miljöförbundets tillsynsbesök på försäljningsstället.

Om du inte får ett tillstånd så kan du överklaga beslutet till domstol.

I anvisningarna för ansökan om försäljningstillstånd för tobak kan du se vilka dokument du måste lämna in tillsammans med din ansökan.

Så här gör du

  1. Läs Anvisningar för ansökan om försäljningstillstånd för tobak , 58.9 kB..
  2. Fyll i blankett för finansieringsplan.
  3. Skriv ett egenkontrollprogram för ditt försäljningsställe. Du kan utgå ifrån "Mall för egenkontrollprogram vid försäljning av tobak och liknande varor".
  4. Fyll i ansökningsblanketten om försäljningstillstånd för tobak och hämta in de bilagor som behövs för din ansökan.
  5. Skicka in din ansökan med tillhörande bilagor.

Blanketter och mallar finns på sidan Blanketter och e-tjänster/Tobak mm.

När du skickat in din ansökan kommer miljöförbundet snarast att återkoppla till dig om ansökan är komplett eller om några ytterligare handlingar behöver skickas in.

Handläggningstid

I handläggningstiden ingår den tid som våra remissinstanser (Skatteverket, Kronofogden, polisen med flera) behöver för att besvara remisserna. Du kan påverka handläggningstiden genom att komma in med en komplett ansökan, se checklistan i ansökningsblanketten.

Senast uppdaterad: