Försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare

Om du vill sälja e-cigaretter eller påfyllnadsbehållare, ska du anmäla det till tillståndsenheten innan du börjar sälja. Du får bara sälja e-cigaretter till personer över 18 år.

Anmäl försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare

Fyll i blanketten för anmälan om försäljning och ett egenkontrollprogram. Blanketterna hittar du på vår sida för blanketter. Skicka sedan dokumenten med e-post till tobak@miljovast.se. Kontrollera gärna med miljöförbundet att din anmälan har inkommit till myndigheten innan du börjar med försäljningen. Miljöförbundet kommer snarast att skicka ut en bekräftelse på att anmälan är inkommen.

Informera din personal om regler och rutiner

Du som är butiksägare eller försäljningsansvarig ska se till att personalen känner till försäljningsreglerna och verksamhetens rutiner. Du bör informera personalen löpande under året. Kom ihåg att även informera eventuell extrapersonal. Om du är ensamföretagare, måste du själv hålla dig informerad.

Krav på åldersgräns och skylt

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år. Om det finns särskild anledning att anta att en elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, får produkten inte lämnas ut. På försäljningsstället ska det finnas en klart synbar skylt med information om 18-årsgräns.

Du ska ha ett program för egenkontroll

Du som ansvarar för en butik eller restaurang som säljer e-cigaretter, måste enligt lagen ha ett program för egenkontroll. Syftet med ett sådant program är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna.

Mall för egenkontrollprogram

Till blanketten för anmälan av försäljning av e-cigaretter finns en mall för egenkontrollprogram som du kan följa. I mallen finns alla punkter, som måste ingå i programmet. Du ska skicka med en kopia av ditt egenkontrollprogram i din anmälan om att få sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Mallen finns på vår sida för blanketter.

Marknadsföring och reklam

Det får finnas reklam för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på försäljningsstället. Marknadsföring på internet, i radio, på tv eller i tidningar är inte tillåten.

Förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Varje förpackning till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska ha en hälsovarning, innehålla ett informationsblad och ha en innehållsdeklaration. Om en förpackning till en elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare saknar hälsovarning, informationsblad eller innehållsdeklaration får produkten inte säljas till konsumenter i Sverige.

Märkningen på elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, eller på sådana produkters förpackningar, ska vara på svenska. Märkningen får inte innehålla information om halten av tjära eller kolmonoxid i produkten, antyda att en viss elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare är mindre skadlig än andra sådana produkter, ha antydan till miljöfördelar, likna ett livsmedel eller kosmetisk produkt eller hänvisa till doft eller tillsatser, utom vad avser smaktillsatser. Förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte heller antyda ekonomiska fördelar.

Avgift för tillsyn

Du ska betala en fast årlig avgift för administration samt timavgift för den faktiska tillsyn som försäljningsstället erhåller.

Ägarbyte

Om verksamheten byter ägare eller om försäljningen av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare upphör ska detta anmälas till miljöförbundet. Rätten att sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare följer inte med till den nya ägaren. Det är viktigt att anmäla ägarbyte eller att försäljningen upphör.

Senast uppdaterad: