Märkning och presentation

Reglerna om märkning och presentation omfattar såväl råvaror som färdiglagade livsmedel och ställer bland annat krav på obligatorisk märkning av förpackade livsmedel med ingrediensförteckningar, datummärkning, förvaringsanvisning och nettovikt. När livsmedel serveras eller säljs oförpackade ska innehållsinformation finnas i till exempel matsedeln eller på skylt.

Syftet med lagstiftningens krav på märkning och spårbarhet är att konsumenterna ska kunna känna sig säkra på vad det är för slags livsmedel vi köper och vilken kvalitet det har. Kunden ska känna sig trygg med att det som står i märkningen stämmer. Inte minst de konsumenter som är allergiker måste kunna lita på uppgifterna om vad en matvara innehåller.

Nedan följer en övergripande genomgång om kraven som gäller för märkning. En kortfattad beskrivning görs också av de särskilda märkningsregler som gäller för vissa typer av livsmedel. Ytterligare information finns på Livsmedelsverkets hemsida, se länk till höger på denna sida.

Märkningen får inte vara vilseledande

Ett livsmedel måste ha de egenskaper som märkningen anger, exempelvis får ett livsmedel som uppges vara veganskt inte innehålla tillsatser av animaliskt ursprung. Det får inte förekomma uppgifter som antyder att livsmedlet har en bättre kvalitet än motsvarande produkter på marknaden om det inte finns särskild grund för detta.

Bildpresentation

Förekommer det bilder på förpackningen ska de visa vad konsumenten kan förvänta sig av innehållet. Endast bilder av ingredienser som verkligen förekommer i varan får förekomma. Dessutom får inte mängden livsmedel överdrivas eller proportionen av ingredienserna skilja sig åt från det som bildpresentationen visar.

Märkning vid förekomst av allergener

Om livsmedlet innehåller allergener ska dessa skrivas på ett sätt som tydligt skiljer dessa ämnen från övriga ingredienser i innehållsförteckningen (till exempel med fet stil).

I bilaga 1 till märkningsföreskrifterna, se länk till höger på denna sida, finns en förteckning av allergener som måste skrivas ut. Särskilda märkningsregler gäller för att använda formuleringen ”spår av”. Märkningsregler finns också för produkter som är särskilt lämpade för en viss kosthållning, till exempel "glutenfritt". Exempelvis: Om man säljer ”glutenfri pizza”, måste man kunna uppvisa analysresultat. Om man inte har analysresultat kan man sälja ”glutenfri pizzabotten”.

Märkning av tillsatser

Tillsatser som används i livsmedel måste vara godkända och ska alltid anges i ingrediensförteckningen tillsammans med tillsatsens funktion, exempelvis konserveringsmedel eller smakförstärkare. Tillsatsen kan anges med vedertaget namn eller med det E-nummer som alla godkända tillsatser har tilldelats, till exempel ”konserveringsmedel E 202” eller ”konserveringsmedel kaliumsorbat”. Särskilda tilläggsregler finns för sötningsmedel.

Förpackade livsmedel

Förpackade livsmedel som säljs ska vara märkta med följande obligatoriska uppgifter

 • Livsmedelsbeteckning: Varje livsmedel ska ha ett namn som klargör för konsumenten vilken typ av livsmedel som produkten utgör, namnet ska finnas med som märkning. Beteckningen får inte anta samma namn som varumärket och får inte vilseleda konsumenten. Det senare innebär att en beteckning inte får antyda att en ingrediens förekommer i livsmedlet om så inte är fallet. Vissa beteckningar är skyddade, till exempel ”Parmaskinka” och får endast användas för vissa livsmedel som uppfyller särskilda regler.
 • Ingrediensförteckning: Samtliga ingredienser ska ingå i förteckningen. Detta innebär att råvaror, tillsatser (se ovan vad som gäller), aromer, sammansatta livsmedel ska anges. Alla allergener ska framhävas. Ingredienserna ska anges i fallande skala, störst mängd anges först.
 • Nettokvantitet: Livsmedlets vikt (för vätskor volym) ska anges.
 • Datummärkning: Livsmedel ska märkas med bäst före-dag eller sista förbrukningsdag. Undantag gäller för icke känsliga livsmedel såsom oskalad frukt och grönsaker, vin, socker, koksalt och tuggummi. Sista förbrukningsdag används för särskilt känsliga livsmedel. Förpackningsdag eller bakdag är frivilliga uppgifter som får förekomma på produkten.
 • Förvaringsanvisning: Det ska finnas en förvaringsanvisning för de produkter där det krävs att konsumenten tar del av förvaringsangivelsen för att kunna förvara produkten rätt. Till exempel ska det anges om produkten ska förvaras i kylen.
 • Namn och adress på antingen tillverkare, förpackare eller säljare. Som adressuppgift godtas nationellt telefonnummer och webbsida men inte e-postadress .
 • Ursprung: Livsmedlets ursprung ska anges, om det behövs för att inte vilseleda konsumenten.
 • Bruksanvisning: Ska anges om det behövs för att kunna använda livsmedlet på ett riktigt och ändamålsenligt sätt. Exempelvis ska det stå på saften om den ska spädas innan den förtärs.
 • Verklig alkoholhalt: Ska anges för drycker som innehåller alkoholhalt som överstiger 1,2 volymprocent
 • Näringsdeklaration:
 • beskriver hur mycket energi och näringsämnen ett livsmedel innehåller. Deklarationen är obligatorisk på nästan alla livsmedel undantag kan hittas i lagstiftningen. Näringsdeklarationen ska ge information om energi, fett, mättat fett, kolhydrater, sockerarter, protein och salt. Näringsdeklarationen ska vara korrekt, ordningsföljden är alltid den samma och får endast kompletteras av näringsämnen angivna i lagstiftningen.

Kraven ovan gäller även för alla förpackade livsmedel som konsumenten själv kan plocka i hyllorna, även för dem som en detaljhandel själv har förpackat eller tillverkat.

Märkningen ska vara på svenska eller på annat språk om stavningen endast obetydligt skiljer sig från svenska.

Senast uppdaterad: