Lagstiftning och livsmedel

Lagstiftningen på livsmedelsområdet är i stort sett likadan inom hela EU och gäller för all yrkesmässig hantering av livsmedel. Delar av lagstiftningen är i vissa fall även tillämpbar för privatpersoner som handskas med livsmedel. Det är du som livsmedelsföretagare som ansvarar för att lagstiftningen följs.

Livsmedelslagstiftningen bygger i huvudsak på ett antal EG-förordningar. Som komplement till dessa finns i Sverige även ett antal nationella lagar, förordningar och föreskrifter. Den nationella lagstiftningen baserar sig i huvudsak på EU:s lagstiftning.

Information om livsmedelslagstiftning hittar du på Livsmedelsverkets hemsida, se relaterade länkar. På Livsmedelsverkets hemsida kan du ladda ner aktuell lagstiftning på livsmedelsområdet, samt vägledningar som Livsmedelsverket utarbetat utifrån gällande lagstiftning.

Inom flertalet branscher har det tagits fram särskilda branschriktlinjer med råd och beskrivningar för hur företag inom branschen kan arbeta för att uppnå de mål som finns i livsmedelslagstiftningen. Det är inget tvång att dessa riktlinjer ska följas men de ger goda råd och tips som kan vara till stor hjälp för företagen. Exempel på branscher där det finns riktlinjer framtagna är butiker, bagerier och mjölkproducenter.

Är det något du undrar över när det gäller din verksamhet är du välkommen att höra av dig till oss på Miljöförbundet.

Senast uppdaterad: