Tillfällig livsmedelsverksamhet

Tänker du servera mat vid något evenemang som arrangeras inom Sölvesborgs, Karlshamns och Olofströms kommuner? Nedan finns information om vad du behöver göra.

Anmälan

För att få hantera livsmedel som ska säljas eller serveras måste din verksamhet vara registrerad som livsmedelsanläggning. Detta gäller även om du redan har en registrerad livsmedelsverksamhet. Skicka in din anmälan i god tid innan det datum du önskar starta - för att vara säker på att kunna delta vid evenemanget ska registreringen skickas in två veckor innan evenemanget börjar. Anmälan kan göras till Miljöförbundet Blekinge Väst på en särskild blankett: Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning.

Mobil anläggning, ambulerande försäljning

Om din verksamhet bedrivs genom att åka runt till olika platser och sälja livsmedel, behöver du inte göra en anmälan för varje plats. Du kan istället få din verksamhet registrerad som en mobil anläggning. I så fall ska du anmäla verksamheten i den kommun där verksamheten huvudsakligen kommer att bedrivas.

Avgift

För registrering tas en avgift ut motsvarande en timmes handläggningstid. Aktuell timkostnad finns på sidan miljöförbundets taxa.

Krav på verksamheten

Ett egenkontrollprogram, som anpassats till de speciella förutsättningar som gäller på försäljningsplatsen, måste finnas.

Livsmedlen ska vara tillverkade (eller förberedda, se nedan) i en registrerad livsmedelsanläggning. Om du ska sälja eller servera enklare produkter, till exempel bröd eller sylt, kan de tillverkas i hemmet. I så fall ska det anges i anmälan, så att hemmet också registreras som tillfällig livsmedelsanläggning. Reglerna för livsmedelslokaler, som används i privata bostäder, finns i förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien i bilaga II, kapitel III.

Vid försäljning av förpackade livsmedel gäller Livsmedelsverkets märkningsföreskrifter. Läs mer om detta på sidan Märkning och presentation.

Nedan följer några punkter, som Miljöförbundet bedömer ska vara uppfyllda för tillfälliga verksamheter, som hanterar oförpackade livsmedel, till exempel vid tillfälliga matserveringar.

  • På försäljningsplatsen ska endast slutberedning göras, till exempel grillning, annan värmebehandling, servering, uppläggning eller försäljning. För baslokalen, det vill säga den lokal där förberedelserna sker, ska det finnas ett system för egenkontroll anpassat för verksamheten.
  • Om hanteringen sker utomhus, ska försäljningsplatsen ha golv, väggar och tak. Golvet kan i vissa fall vara en hård yta som asfalt och väggar kan vara av tältduk. God ordning och reda ska råda på försäljningsplatsen.
  • Försäljningsplatsen ska vara försedd med diskmöjlighet för den utrustning som används, ha tillräckligt antal kylar och frysar, tillräckligt antal värmeenheter (spis, ugn värmeri eller grill) samt möjlighet till hygienisk handrengöring. All inredning och utrustning ska vara av material som är tätt, slätt och lätt att rengöra. Särskilda utrymmen ska finnas för förvaring av städ- och rengöringsutrustning samt för personalens tillhörigheter, klädskåp/hyllor.
  • Vid utlämningsstället/serveringen ska tillräckliga avställningsytor finnas och vara försedda med erforderligt varuskydd. Livsmedel får inte förvaras på golvet eller på marken.

Spillvatten

Spillvatten från livsmedelsverksamheter ska samlas upp och omhändertas på ett godtagbart sätt.

Kontroll av verksamheten

Miljöförbundet kan komma att göra ett kontrollbesök på plats. Om det finns brister och vi måste göra en mer omfattande kontroll eller behöver komma tillbaka för att följa upp avvikelser, kom­mer vi att debitera dig för den extra tiden. Det lönar sig alltså att göra rätt från början. Vid kontrollen tittar vi bland annat på egenkontrollen, försäljningsplatsen och att hante­ringen är den som ni registrerat. Vi kontrollerar att alla som arbetar på plats känner till egenkontrollen och har de kunskaper som behövs för att hantera maten på ett säkert sätt.

Senast uppdaterad: