Vad orsakar matförgiftningar?

Vi kan bli matförgiftade av maten vi äter på restaurang men även av maten vi tillagar själv. Enkelt förklarat kan man bli matförgiftad på tre olika sätt, infektion, förgiftning och blandform.

Infektion

Levande mikroorganismer som finns i maten kan orsaka matförgiftning om de lyckas passera magsäcken och sätta sig fast på tarmväggen. Vissa mikroorganismer kan också tränga in i och skada slemhinnan i tarmen, eller sprida sig i kroppen. Det finns många olika mikroorganismer som kan orsaka matförgiftningar genom infektion, bland annat norovirus som orsakar vinterkräksjuka och bakterier som Salmonella och Campylobacter.

Förgiftning

Det finns en rad giftiga ämnen, som kan orsaka matförgiftning om de finns i maten:

  • Främmande ämnen , till exempel bekämpningsmedelsrester och organiska miljöföroreningar som PCB och dioxiner.
  • Naturliga ämnen som bildas i växter, till exempel solanin i potatis och amatoxin i vit flugsvamp.
  • Gifter som bildas av mikroorganismer, som bakterier, mögelsvampar eller alger.

Mögelsvampar kan bilda gifter som kallas mykotoxiner. En av de bakterier, som kan bilda gift i mat, är Staphylococcus aureus. Det är en vanlig bakterie, som kan finnas på huden eller i sår hos både människor och djur.

Blandform

Matförgiftning kan även orsakas av bakterier, som finns i maten men inte sätter sig fast på tarmväggen. Dessa bakterier orsakar matförgiftning genom att de bildar gifter när de passerat magsäcken och kommer ner i tarmen. Detta gäller främst två arter av bakterier, som ofta är inblandade i matförgiftningar i storkök: Clostridium perfringens och den typ av Bacillus cereus som orsakar diarré.

Senast uppdaterad: