Livsmedelshantering för företagare

Alla verksamheter där livsmedel hanteras kallas i livsmedelslagstiftningen för livsmedelsanläggningar. Det kan bland annat handla om pizzeria, restaurang, livsmedelsbutik, korvstånd eller mottagningskök på en förskola.

För all yrkesmässig hantering av livsmedel finns regler, som till stora delar är gemensamma för hela EU. Syftet med regelverket är främst att maten ska vara säker att äta, det vill säga att ingen ska behöva riskera att bli sjuk. Det innebär även att konsumenterna ska få tillräcklig och korrekt information om de varor de betalar för.

I Sverige är det Livsmedelsverket som är den centrala myndighet som beslutar hur livsmedelskontrollen ska bedrivas i landet. Den praktiska kontrollen av att reglerna följ sköts av inspektörerna i kommunerna. I Karlshamn, Olofström och Sölvesborgs kommuner är det Miljöförbundet Blekinge Väst som ansvarar för att genomföra livsmedelskontrollerna.

Senast uppdaterad: