Taxa Sölvesborg - upphör att gälla 31 december 2021

Den 21 januari 2014 beslutade Sölvesborgs kommunfullmäktige om taxa för miljöförbundets verksamhet i Sölvesborgs kommun. Den 9 december 2019 fattades beslut om reviderad taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen.

Taxan gäller från och med den 1 januari 2014.

Taxan gäller från och med den 14 december 2019.

Höjning av timfaktorn K till 966 kr för 2021:

Senast uppdaterad: