Prislista - upphör att gälla 31 december 2021

Detta är en översiktlig prislista över ärenden som vi handlägger.

Den har tagits fram för att man lätt ska kunna se vad en viss typ av ärende kostar. Den är inte komplett med allt som ingår i taxan men de vanligaste ärendena finns med.

Senast uppdaterad: