Serveringstillstånd

För att få sälja och servera alkohol behöver du tillstånd. I Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner är det tillståndsenheten i Karlshamn som utreder detta.

Ett serveringstillstånd kan gälla året runt, årligen under en viss tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle. Alla ändringar i ett befintligt tillstånd som till exempel byte av bolagsman, utökad serveringsyta eller byte av postadress ska ansökas alternativt anmälas till kommunen. Den som söker ett serveringstillstånd ska ha kunskap i alkohollagen.

Genom e-tjänsten Blekingeserverat  Länk till annan webbplats.kan du bland annat söka om nya tillstånd, ändra i befintligt tillstånd och justera din lista med anmäld serveringsansvarig personal. För att använda e-tjänsten krävs BankID. Saknar du BankID eller har andra frågor kan du kontakta Tillståndsenheten via Karlshamns kommun Länk till annan webbplats..

Tillsyn

Efter beviljat serveringstillstånd är det Miljöförbundet som ansvarar för den yttre tillsynen över de restauranger som finns i Karlshamn, Sölvesborg och Olofströms kommun. Då kontrolleras att restaurangen följer de lagar och riktlinjer som finns.

Yttre tillsyn - besök på serveringsstället

Miljöförbundet genomför yttre tillsyn, vilket innebär besök på serveringsstället. Dessa kan göras i samverkan med alkoholhandläggaren, polisen, skatteverket, räddningstjänsten etc.

Den som ansvarar för verksamheten ska hjälpa till och ta fram och visa de uppgifter och handlingar som inspektörerna ber om samt att visa de utrymmen som tillhör verksamheten. Du får aldrig neka inspektörerna att komma in. Miljöförbundets inspektörer har tjänstekort med fotografi.

Vid den yttre tillsynen kontrolleras bland annat:

  • att du har en ansvarsfull alkoholservering,
  • att serveringsansvarig finns på plats,
  • att serveringstiderna följs,
  • att det erbjuds ett varierat utbud av maträtter, och
  • att uteserveringen är tydligt avgränsad.

Resultatet från tillsynsbesöket dokumenteras och en rapport upprättas. Rapporten expedieras sedan ut till restaurangägaren som alltid har möjlighet att lämna synpunkter på innehållet. Vid uppmärksammade brister skickas även rapporten till tillståndsenheten.

Avgifter

Varje serveringsställe betalar en fast och en rörlig tillsynsavgift varje år. Avgiften faktureras av respektive kommun. För mer information se respektive kommuns hemsida.

Senast uppdaterad:

Företag och verksamheter