Hantering av trädgårds- och parkavfall

Från och med den 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om trädgårds- och parkavfall. Detta beror på införandet av EU:s avfallsdirektiv. Det har inte varit helt självklart hur lagstiftningen ska tolkas. Därför har det blivit stor uppståndelse i media och bedömningarna har skiftat från kommun till kommun. Efter granskning av lagstiftningen är Miljöförbundet av uppfattningen att något generellt förbud mot eldning av trädgårds- och parkavfall inte finns.

Lagstiftningen säger att man inte får elda avfall som har samlats in och förberetts för återvinning. Att på sin egen tomt kratta ihop kvistar och löv bedömer Miljöförbundet inte är detsamma som att samla in avfall och förbereda det för återvinning. Därmed är det inte förbjudet att på sin egen fastighet elda sitt eget trädgårdsavfall. Du får däremot inte hämta utsorterat trädgårdsavfall hos någon annan och elda det. Ska du samla ihop trädgårds- och parkavfall och elda detta vid en offentlig tillställning, ska du söka dispens.

Planerar du att elda, är det ditt ansvar att se till så att det inte strider mot något eldningsförbud samt att du inte stör din omgivning. Det är din skyldighet som arrangör/fastighetsägare att ta reda på vad som gäller när du ska elda och se till så att det inte orsakar problem för närboende. Tänk på att eldning av trädgårdsavfall omfattas av bestämmelser i våra kommunala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter. Inom detaljplanerat område är det förbjudet att elda mellan 1 april - 30 september, med undantag för valborgsmässoafton 30 april. Läs mer om eldning av avfall här Länk till annan webbplats..

Om möjligt förespråkas att trädgårds- och parkavfall komposteras eller materialåtervinns. I avfallet finns mängder med näring som vi kan ta till vara på. Samlar du grenar och kvistar i en hög kan de även fungera som faunadepå och du kan på så sätt göra en insats för den biologiska mångfalden.

Har du frågor? Ring Miljöförbundet på telefonnummer 0454-816 000 eller mejla miljokontoret@miljovast.se

Senast uppdaterad: