Rapportera oljeskadade djur

En oljeskadad grågås. Fotograf: Hans Cronert

Många djur drabbas av oljeskador till följd av oljeutsläppet från det grundstötta fartyget Marco Polo. Sölvesborgs och Karlshamns kommuner har tagit fram e-tjänster där allmänheten kan rapportera in oljeskadade djur samt observationer av olja.

Karlshamns kommun

Om du upptäcker olja i ett område där saneringsförberedelser inte pågår vill Karlshamns kommun att du rapporterar in det via deras e-tjänst.

E-tjänst: Rapportering av olja eller oljeskadade djur i Karlshamns kommun Länk till annan webbplats.

Du kan också rapportera att du sett olja eller oljeskadade djur till kommunens servicecenter på 0454-810 00 under ordinarie öppettider.

Lämna området där du upptäckt olja och undvik kontakt med eventuella oljeskadade vilda djur. (Källa: Karlshamns kommuns webbplats)

Mer information

Nyhetsuppdateringar om oljeutsläppet på Karlshamns kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Sölvesborgs kommun

Ser du oljeskadade fåglar i områden, som kommunen inte redan vet är oljedrabbade, vill Sölvesborgs kommun att du rapporterar in det i deras e-tjänst. Du behöver inte rapportera in om du ser oljeskadade fåglar i det området som kommunen idag redan vet är drabbat, det vill säga kustremsan från Lörbykladd ned till Hörvik.

Undvik kontakt med eventuella oljeskadade vilda djur som du ser, eftersom du annars riskerar att stressa dem och att sprida oljan ännu mer. (Källa: Sölvesborgs kommuns webbplats)

E-tjänst: Rapportera oljeutsläpp och oljeskadade djur i Sölvesborgs kommun Länk till annan webbplats.

Mer information

Information om arbetet med oljeskadade djur på Sölvesborgs kommuns hemsida Länk till annan webbplats.
LÄNK TILL ANNAN WEBBPLATS, ÖPPNAS I NYTT FÖNSTER.

Senast uppdaterad: