Afrikansk svinpest

Bild

Vi behöver alla hjälpa till att förebygga utbrott av afrikansk svinpest. Det är bland annat viktigt att hantera matavfall så att vildsvin inte kan komma åt det och att rapportera fynd av sjuka och döda vildsvin till Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA).

Afrikansk svinpest är en plågsam och dödlig sjukdom som drabbar vildsvin och tamgrisar. Det finns inget botemedel eller vaccin mot sjukdomen. Människor och andra djur kan inte smittas men sjukdomen orsakar stort lidande för djuren och kan ge stora ekonomiska konsekvenser.

För närvarande bekämpas ett utbrott av afrikansk svinpest i Fagersta och Norbergs kommuner i Västman­lands län. Detta medför stora begränsningar av människors rörelsefrihet och vilken verksamhet som kan bedrivas i området. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att förebygga smittspridning. Nedanstående information om vad vi kan göra är hämtad från Jordbruksverkets webbplats.

Alla

Vad allmänheten kan göra

 • Släng matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
 • Kompostera ditt matavfall i sluten behållare, som vildsvin inte kan komma in i.

Vad grishållare kan göra

 • Mata inte grisar med matrester. Det är förbjudet på grund av risken för smittspridning.
 • Se till att besökare i dina djurstallar använder skyddskläder och tvättar händerna då de går in i stallarna.
 • Undvik om möjligt att föra in strö, grovfoder och spannmål till alla djur från länder där afrikansk svinpest förekommer.
 • Om du måste köpa in strö, grovfoder eller spannmål från ett land där afrikansk svinpest förekommer bör du först lagra materialet på en vildsvinssäkrad plats före användning eller vidareförmedling. Strö och grovfoder bör lagras i tre månader och spannmål bör lagras i en månad.
 • Om du köpt grovfoder eller halm från ett land där afrikansk svinpest förekommer och du hittar rester av djurkroppar i fodret som inte kan uteslutas vara från vildsvin eller tamgris ska du kontakta oss på djurhälsoenheten. foderdjurprodukter@jordbruksverket.se

Vad jägare kan göra

 • Rengör kläder och utrustning om du varit på vildsvinsjakt utomlands i ett smittat land. Vildsvinens blod och avföring är smittförande. Rengör först mekaniskt med borste och vatten så all synlig smuts och blod försvinner, och förvara sedan kläderna och utrustningen luftigt inomhus i rumstemperatur i minst en vecka innan du använder dem igen.
 • Tvätta din jakthund efter att du jagat med den utomlands i ett smittat land.
 • Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter vildsvinsjakt utomlands i ett smittat land.
 • Kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk och får inte lämnas så att grisar eller vildsvin kan komma åt dem.

Mer information om afrikansk svinpest

Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Blekinge län Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: