Ökade krav på avfallsmottagning i fritidsbåtshamnar

Bild

Från 1 maj 2023 gäller en ny föreskrift om avfallshantering i fritidsbåtshamnar (TSFS 2023:12). Syftet är att minska nedskräpning i marin miljö. Ansvaret för tillsyn på avfallsmottagningen i fritidsbåtshamnar har samtidigt lagts på kommunerna.

Den nya föreskriften TSFS 2023:12 ersätter SJÖFS 2001:13. I föreskriften tydliggörs och utökas kraven på fritidsbåtshamnar avseende mottagning av avfall.

Hamnarnas ansvar

I föreskriften ställs krav på att hamnarna ska ha fungerande mottagningsanordningar med rätt kapacitet. Mottagningsanordningarna ska vara lämpligt placerade och kunna repareras snabbt om de går sönder.

Sedan tidigare har det funnits ett krav på att fritidsbåtshamnarna ska ha en upprättad plan för mottagande och hantering av avfall. Nu tillkommer kravet att planen ska skickas in till kommunen för godkännande. Om en hamn inte har tillräckliga mottagningsanordningar, eller saknar en plan för avfallshantering, kan kommunen utfärda en sanktionsavgift (gäller från och med januari 2024).

Senast uppdaterad: