Tillsyn på Sweden Rock Festival 2023

Entrén till Sweden Rock festival.

Under Sweden Rock Festival samlas många människor för att lyssna på musik och umgås. Många festivalbesökare köper mat och dryck i anslutning till festivalområdet. En del passar på att tatuera eller pierca sig. Miljöförbundet Blekinge Väst gör en stor tillsynsinsats under festivalen. Målet är att bestämmelser, som skyddar människors hälsa och miljön, ska följas.

Livsmedelskontroll av tillfälliga serveringar och försäljare

Livsmedelskontrollens främsta syfte är att förebygga att någon ska bli sjuk av livsmedel men vi kontrollerar även att annan lagstiftning följs. Det finns cirka 200 tillfälliga livsmedelsserveringar och livsmedelsförsäljare i anslutning till festivalen och omkringliggande campingar. De allra flesta brukar sköta sig bra.

Vid livsmedelskontroller går en livsmedelsinspektör in i vagnen/tältet och kontrollerar hur det ser ut där inne. Bland annat kontrolleras temperaturer i kylar, frysar, varmhållning och tillagning, att det finns golv i tält, att det finns rinnande kallt och varmt vatten, att det hålls rent och fint samt att den personliga hygienen är god.

Det kontrolleras även att verksamheterna säljer de livsmedel, som man uppger att man säljer. Om man exempelvis skriver i menyn att man säljer mat med svenskt kött eller svensk potatis, så ska köttet eller potatisen också komma från Sverige. Anger man på menyn en viss typ av viltkött eller vegetabiliskt protein i en maträtt, så ska rätten innehålla det som angivits.

Vid avvikelser, som direkt kan påverka hälsan negativt, kan Miljöförbundet förbjuda försäljningen tills felen har rättats till. Detsamma gäller om varor säljs med felaktiga påståenden om ursprung eller innehåll. Miljöförbundet kan även besluta att hälsovådliga livsmedels ska kasseras.

Hälsoskyddstillsyn av tatuerare och piercare

Under Sweden Rock Festival 2023 kommer miljöförbundet att göra tillsynsbesök hos tatuerare och piercare, som innan festivalen anmält sin verksamhet till miljöförbundet. Tillsynen syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett hygieniskt och säkert vis för att begränsa risken för spridning av smitta.

De punkter som kontrolleras vid ett tillsynsbesök är bland annat:

  • Städrutiner gällande lokalen
  • Hygienrutiner (t.ex. handhygien och instrumenthantering)
  • Hygienrutiner före, under och efter behandling
  • Information som kunderna får före och efter behandling samt skötselråd
  • Tatueringsfärger som används vid behandling
  • Hur avfall tas om hand, exempelvis smittförande avfall

Tillsyn av alkoholservering

Miljöförbundet genomför tillsyn på festivalens serveringstillstånd. Tillsynen går ut på att kontrollera att serveringen av alkohol sker på ett ansvarsfullt och kontrollerat sätt och att gästerna mår bra. Vi kontrollerar även att det finns och säljs mat och lättdrycker till den gäst som önskar det.

Tillsyn av rökfria miljöer

Det är även vi på Miljöförbundet som har tillsynsansvar över rökfria miljöer. Inne på festivalområdet finns rökzoner, dit gästerna hänvisas för att röka. Vi kontrollerar att gästerna går till rökzonerna för att röka, så att inte andra gäster utsätts för röken.

Senast uppdaterad: