Testa våra e-tjänster!

Är du trött på pappersblanketter? Flera av våra vanligaste ärendetyper går nu att göra helt digitalt.

Miljöförbundet genomför i år en satsning på digitalisering och bättre service till allmänheten. En del i satsningen är att ta fram e-tjänster för vanliga ärendetyper.

Vi är glada över att nu kunna erbjuda e-tjänster för samtliga ärendetyper rörande avfall. Det gäller bland annat dispenser rörande kärlavfall (även kallade sopdispenser), dispens för hämtning av slam, dispens från hämtning av latrin och dispens från sortering av bygg- och rivningsavfall. Samtliga dessa e-tjänster finns på sidan https://www.miljovast.se/om-miljoforbundet/blanketter-och-e-tjanster/avfall.html Länk till annan webbplats..

På gång är även en e-tjänst för ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning, som vi hoppas kunna lansera innan årsskiftet.

Senast uppdaterad: