Energieffektivisering

Vill du sänka dina energikostnader? Det finns många tips på hur man kan göra.

Minskad energiförbrukning har flera positiva effekter, både lägre kostnader och minskad miljöpåverkan. Energimyndigheten har tips och idéer för den som vill energieffektivisera, hemma eller på ett företag eller en verksamhet. Det finns också information om vilken hjälp man kan få med rådgivning. Nedan finns länkar till material på Energimyndighetens hemsida.

Senast uppdaterad: