Hantering och bekämpning av parkslide, jätteslide och hybridslide

Naturvårdsverket har nyligen publicerat en vägledning för hur man hanterar och bekämpar arten parkslide Länk till annan webbplats.. Vägledningen omfattar även den närbesläktade arten jätteslide och hybrider mellan arterna - hybridslide.

Parkslide, jätteslide och hybridslide är höga växter, som breder ut sig i täta bestånd och tränger undan andra arter. De är mycket svåra att bli av med, när de väl har etaberat sig på en plats. Slidena lagrar näring och energi i underjordiska delar, som kan finnas djupt ner i marken. Jordstammar, som legat i dvala i flera år, kan aktiveras och börja skjuta skott igen. Dessutom sprider sig arterna mycket lätt, ofta genom att växtdelar följer med massor eller maskiner. 1 gram av en jordstam kan vara tillräckligt för att starta ett nytt bestånd.

Det finns inga kända metoder för bekämpning av arterna, som fungerar i alla miljöer. En metod som är effektiv i vissa lägen, kan fungera dåligt i andra miljöer. Bekämpningen kan i sig få ett bestånd att börja skjuta rotskott upp till 7 meter bort och därmed öka spridningen. Därför bör man i varje enskilt fall noga överväga om bekämpning är nödvändig, samt vilken metod som i så fall är lämplig. Det finns även en vägledning för säker avfallshantering för att undvika spridning av invasiva växter Länk till annan webbplats., som är viktig att följa vid eventuell bekämpning.

I nuläget omfattas parkslide, jätteslide och hybridslide inte av några lagar om begränsning eller bekämpning. Däremot utvärderas arterna för att eventuellt tas upp på en nationell förteckning över invasiva främmande arter, som kommer att omfattas av olika förbud. Eftersom arterna är invasiva, rekommenderar Naturvårdsverket att man hjälper till att begränsa deras utbredning och inte sprider dem.

På Naturvårdsverkets webbplats finns aktuell information om invasiva arter, som är av betydelse för oss i Sverige Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: