Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Den 1 augusti 2022 träder lagen om tobaksfria nikotinprodukter i kraft. Lagen ställer krav på att den, som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter, ska anmäla detta till kommunen innan försäljningen påbörjas. Du, som redan säljer tobaksfria nikotinprodukter och vill fortsätta sälja dessa, måste anmäla din verksamhet senast den 1 augusti 2022.

Den som bedriver försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska bedriva egenkontroll och ha ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Egenkontrollprogrammet hjälper dig och din verksamhet att följa bestämmelserna i lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Programmet ska finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna visas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn.

Egenkontrollprogrammet ska bifogas anmälan om försäljning, tillsammans med övriga uppgifter som behövs för tillsynen. Ändrade uppgifter ska utan dröjsmål anmälas till Miljöförbundet Blekinge Väst.

Så här anmäler du din verksamhet

I Karlshamns Olofströms och Sölvesborgs kommuner görs anmälan till Miljöförbundet Blekinge Väst. Anmälningsblankett och förslag till egenkontrollprogram finns på sidan Tobak, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter. Du kan även göra din anmälan i vår e-tjänst för anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: