Rapport om gråsäl och knubbsäl i Blekinge

Länsstyrelsen har publicerat en rapport, som sammanställer aktuelta kunskapsläge om knubbsäl och gråsäl i Blekinge.

I rapporten "Gråsäl och knubbsäl i Blekinge. Sammanställning av aktuellt kunskapsläge 2021." presenteras material från inventeringar av säl i Blekinge. Det finns också en sammanställning av skyddade områden för säl i länet. Ett avsnitt behandlar sälarnas påverkan på fisket. Hot och påverkan på sälarna från människor, i form av miljögifter, fiske, jakt och störning, tas upp, liksom vilka åtgärdsbehov som finns för en bättre förvaltning av säl.

Rapporten kan laddas hem från länsstyrelsens hemsida. Du hittar den via denna länk Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: