Nya regler för tatueringsfärger

Nya regler för tatueringsfärger började gälla från och med 5 januari 2022. Det innebär bland annat att endast tatueringsfärger, som är märkta med ”blandning för användning i tatueringar eller permanent makeup”, får användas och att tatueraren före tatuering ska förse kund med märkningsuppgifter. Tatueringsfärger på den svenska marknaden ska även vara sterila och ha rätt märkning.

Från och med den 5 januari 2022 gäller nya regler för tatueringsfärger. De nya reglerna för tatueringsfärger ställer krav på bland annat produkternas innehåll och märkning, samt krav på de verksamheter som använder tatueringsfärgerna. Vilken skyldighet du som verksamhetsutövare har, beror på vilken roll ditt företag har i distributionskedjan. Ett och samma företag kan ha flera olika roller.

De nya reglerna innebär att tatueringsfärger, som släpps ut och används inom EU/EES, ska uppfylla vissa krav. Bland annat gäller koncentrationsgränser för vissa skadliga kemiska ämnen i tatueringsfärger, krav på att tatuerare endast får använda produkter märkta med ”blandning för användning i tatueringar eller permanent makeup” vid tatuering och krav på att tatueraren före tatuering ska förse kund med information om de tatueringsfärger som används.

Tatueringsfärger räknas som kemiska produkter vilket innebär att tatueringsfärger ska klassificeras, märkas och förpackas enligt krav i CLP-förordningen. Innehåller tatueringsfärgerna konserveringsmedel regleras användningen av tatueringsfärgen i biocidförordningen.

Tatueringsfärger på den svenska marknaden ska även uppfylla kraven i den nationella lagstiftningen. Det innbär bland annat att tatueringsfärg, som släppas ut på den svenska marknaden eller användas vid tatuering i Sverige, ska vara steril. Lagstiftningen ställer även krav på att de, som yrkesmässigt tillverkar en tatueringsfärg eller för in en sådan färg till Sverige, ska anmäla detta till Läkemedelsverket.

Läs mer om reglerna rörande tauteringsfärger på Läkemedelsverkets webbplats: Tatueringsfärger Läkemedelsverket Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: