Skärpta regler för växtskyddsmedel i trädgårdar och parker

Regeringen har beslutat om förbud mot växtskyddsmedel i bland annat hemträdgårdar, parker och på lekplatser. Förbudet träder i kraft 1 oktober 2021.

De nya reglerna innebär ett förbud mot kemiska växtskyddsmedel i områden, som används av allmänheten. Förbudet gäller från och med 1 oktober 2021 för användning av växtskyddsmedel på följande områden:

  • på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
  • i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till,
  • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt,
  • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö,
  • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande.

Syftet med förbudet är att minska riskerna med användningen av växtskyddsmedel inom dessa områden, samt att främja användning av andra alternativ än kemiska växtskyddsmedel i dessa områden.

Växtskyddsmedel som förbjuds

Enligt de nya bestämmelserna kommer vissa växtskyddsmedel inte längre få användas inom de områden som omfattas av regeringens förbud, till exempel hemträdgårdar, kolonilotter och skolgårdar. Det gäller för växtskyddsmedel som har glyfosat, pyretriner, flupyradifuron eller acetamiprid som verksamma ämnen. Dessa ämnen finns i ogräsmedel och insektsmedel. Det finns alternativa metoder eller medel som inte innehåller de ämnena.

Till en början kan växtskyddsmedel, som innehåller icke tillåtna ämnen, fortfarande finnas att köpa i butik, men det är viktigt att komma ihåg att de inte får användas inom de områden som förbudet gäller. Fråga i butiken om vilka medel som är tillåtna.

Undantag från förbudet

Kemikalieinspektionen har beslutat att undanta vissa växtskyddsmedel från förbudet, eftersom de innehåller verksamma ämnen som anses ha en låg risk. Undantagen gäller från och med den 1 oktober 2021, samma dag som förbudet träder i kraft. Undantagen omfattar medel, som bedöms innebära en begränsad risk för människors hälsa och miljön. Här finns tabeller som sammanfattar alla verksama ämnen som är undantagna Länk till annan webbplats.. Det är inte alla ämnen på listan som finns i godkända växtskyddsmedel på den svenska marknaden ännu.

Senast uppdaterad: