Ny lag ändrar kraven gällande anmälningsplikten för vissa hygienverksamheter

Från den 1 juli 2021 får enbart legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska utföra estetiska injektionsbehandlingar, som exempelvis fillers och botox. Dessa behandlingar ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Ändringar införs även gällande gällande anmälningsplikten till kommunen för övriga hygienverksamheter, som utför behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användande av stickande eller skärande verktyg.

Skärpta krav för estetiska kirurgiska behandlingar och injektioner från och med 1 juli

Den 1 juli 2021 började den nya lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar Länk till annan webbplats. att gälla. Lagen innebär att estetiska kirurgiska ingrepp och injektioner endast får utföras av den som är legitimerad läkare eller legitimerad tandläkare och har bevis om specialistkompetens. Estetiska injektionsbehandlingar, till exempel fillers och botox, får endast utföras av den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska. Behandlingar får endast utföras på personer som är 18 år eller äldre.

Vad behöver verksamheter göra?

Om en verksamhet idag utför eller planerar att utföra behandlingar som omfattas av den nya lagen, behöver denna anmäla sin verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO är ansvarig tillsynsmyndighet.

Mer information finns på IVOs webbplats Länk till annan webbplats..

Tatueringar och ytliga injektioner kvar under kommunens tillsyn

Vissa injektionsbehandlingar är undantagna från den nya reglerna i lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar lagen, exempelvis tatuering och andra ytliga injektioner. Dessa behandlingar kommer att ligga kvar under kommunens tillsyn.

Vad behöver verksamheter göra?

Verksamheter som redan idag har registrerat denna typ av behandling hos kommunen behöver inte göra någonting.

Anmälningsblanketten hittar du här: Länk till sida med blankett för anmälan

Anmälan om risk för blodsmitta eller annan smitta

Till följd av den nya lagstiftningen om estetisk kirurgi och injektioner har det även gjorts en förändring av 38 och 45 §§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Länk till annan webbplats.. Förändringen innebär att verksamheter som utför hygienisk behandling ska anmäla sin verksamhet till kommunen om behandlingen innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användande av stickande eller skärande verktyg. Tidigare har anmälningsskyldigheten enbart gällt om det finns risk för blodsmitta.

Verksamheter, som i och med förändringen blir anmälningspliktiga, är verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. Exempelvis gäller anmälningsplikten för användning av rakkniv mot hudet och håltagningspistol. Beroende på vilka verktyg som används, kan även till exempel manikyr- och pedikyrverksamheter vara anmälningspliktiga. Det pågår just nu en utredning av vilka verksamheter som är anmälningspliktiga.

Med smitta avses alla typer av smittämnen som kan smitta en människa och som kan orsaka infektioner. Det kan alltså både vara blodsmitta och hudinfektioner.

Ändringen börjar gälla den 1 juli 2021. Verksamheter, som omfattas av bestämmelserna, har fram till 1 september 2021 att anmäla sig till kommunen.

Vad behöver verksamheter göra?

Verksamheter, som redan idag har registrerat sig hos kommunen med anledning av att det finns risk för blodsmitta, behöver inte göra någonting. Verksamheter, där det finns risk för annan smitta än blodsmitta vid användandet av stickande eller skärande verktyg, behöver anmäla sig till kommunen senast 1 september 2021.

Är du osäker på om din verksamhet kan medföra annan smitta, kan du skicka in en anmälan, så gör Miljöförbundet en bedömning.

Anmälningsblanketten hittar du här: Länk till sida med blankett för anmälan

Mer information

Lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsen - Yrkesmässig hygienisk verksamhet Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: