Deltavarianten av covid-19 sprids just nu i Sölvesborgs kommun - viktig information till följd av detta

Deltavarianten av covid-19 har konstaterats i ett antal fall i Sölvesborgs kommun. Mutationen är mer smittsam än andra varianter. På grund av detta är det av högsta vikt att gäster och medarbetare följer de regler som finns för serveringsställen.

Nu gällande regler kan sammanfattas så här:

 • Endast sällskap med högst fyra gäster sittande vid samma bord är tillåtet.
 • Det ska vara minst en meter mellan sällskapen. Det gäller även när man sitter rygg mot rygg.
 • Gäster ska ha tillgång till handtvätt, alternativt handsprit.
 • Det är endast tillåtet att äta och dricka sittandes.
 • Hämtning av mat och dryck får ske om det kan göras utan trängsel och med minst en meter till
  sittande gäster.
 • Gästerna ska hålla avstånd till varandra och stanna hemma vid symptom, tvätta händerna och sitta ned när de äter eller dricker. Information om detta ska finnas väl synlig på serveringsstället.
 • När evenemang anordnas på eller vid ett serveringsställe får man endast ha sittande gäster.
 • Serveringsställen ska hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 22:30 och klockan
  05:00, dock är ”take away” tillåtet även mellan 22:30- 05:00.

Kontroll av att reglerna följs kommer att ske.

Det är inte läge att ge upp

Region Blekinges smittskyddsläkare, Bengt Wittesjö, påpekar att utbrottet av deltavarianten är ett bevis på att pandemin inte är över och att det är för tidigt att andas ut.
Trots att vaccinationen av covid-19 fortlöper finns det fortfarande en smittspridning i samhället som nu även drabbar barn och unga som inte har möjlighet att vaccinera sig.

Det är viktigt att fortsätta hålla i och hålla ut!

Senast uppdaterad: