Rapportera in stenmårdar

Stenmård. Foto av Zdeněk Macháček på Unsplash.

Stenmården är nyligen funnen i Bromölla kommun. Arten orsakar ofta problem i sitt nuvarande utbredningsområde, genom att till exempel ta sig in i bilars motorutrymmen och bita sönder slangar och sladdar. Nu finns risk att arten etablerar sig även i södra Sverige och det är därför viktigt att få in allmänhetens iakttagelser av stenmård.

Arten är i nuläget inte listad som främmande invasiv art i Sverige men miljöförbundet ser ändå att det är viktigt att den rapporteras. Om du ser en stenmård, kan du rapportera det till Svenska Jägareförbundet på telefonnummer 070-339 93 26 eller e-post tipsaframmandearter@jagareforbundet.se. Du kan också rapportera till Miljöförbundet via vårt kontaktformulär. Om du har bilder, skicka gärna in dem, eller tala om att det finns.

Skillnaden i utseende mellan vår inhemska skogsmård och stenmård är bland annat att skogsmård har gulaktig haka och bröst och mörk nos, medan stenmården är vit över haka och bröst och har en ljus nos. Kommer man nära, till exempel om det är en överkörd mård, kan man även se att stenmården har nakna trampdynor, till skillnad mot skogsmårdens håriga.

Skogsmård. Skogsmården skiljer sig utseendemässigt från stenmården, bland annat har den gulaktig färg över haka och bröst, där stenmården är vit.

Senast uppdaterad: