Tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00

Från och med 20 november råder förbud för servering, som avses i alkohollagen, av spritdrycker, vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat mellan klockan 22.00 och 11.00. Förbudet gäller till och med februari 2021.

När serveringsförbudet inträder kl. 22.00 innebär det att serveringsställena måste vara utrymda kl. 22.30. Förbudet gäller även festvåningar.

Undantag görs endast för servering på särskilda boenden och rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum.

Mer information om förbudet kan du läsa på regeringens webbsida. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: