Information om föreskrifter och allmänna råd för serveringsställen

Du, som är ansvarig för ett serveringsställe, är enligt lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen skyldig att förhindra smittspridning, genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och så att besökarna håller ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd till varandra.

Sedan den 8 december 2021 gäller allmänna råd för serveringsställen. Från och med den 23 december 2021 gäller även särskilda föreskrifter.

Föreskrifterna innebär att du ska se till att:

 • Servering inomhus sker till sittande besökare. (Besökarna får dock hämta mat och dryck vid disk, buffé och liknande),
 • Ett sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en (1) meter till andra sällskap åt alla håll.
 • Vid konsert, idrottsevenemang och liknande, som ordnas inomhus på ditt serveringsställe, ska besökarna sitta ner.

Du ska även:

 • Informera dina besökare om hur smittspridning kan undvikas.
 • Erbjuda dina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • Följa upp dina vidtagna smittskyddsåtgärder.
 • Säkerställa att din personal får information om hygienåtgärder för att förhindra smitta.
 • Hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Allmänna råd

I de allmänna råden uppmanar Folkhälsomyndigheten dig, som driver ett serveringsställe, att skapa förutsättningar för att minska risken att trängsel uppstår i din verksamhet. Detta kan du till exempel göra genom att:

 • Begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället.
 • Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme.
 • Markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra.
 • Använda alternativa lösningar till köer, såsom nummerlappssystem.

Tillsyn

Kommunen har fortsatt i uppdrag att kontrollera att du följer dessa krav.

Eget ansvar att känna till reglerna

Du ansvarar själv för att hålla dig uppdaterad om aktuella regler. Detta är en förkortad information om vad lagstiftningen för serveringsställen kan innebära för verksamhetsutövare. Observera att redan tidigare beslutade lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridningen fortsatt gäller.

Fullständiga lag- och förordningstexter finns på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.. Fullständiga föreskrifter, allmänna råd och allmän information hittar du på Folkhalsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.. Regionens information om covid-19 finns på Vårdguidens Länk till annan webbplats.webbplats Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: