Ändrade restriktioner för serveringsställen

Sedan den 1 juni gäller nya regler för serveringsställen. Förändringen innebär att all servering får ske till klockan 22:30. Dessutom är det återigen tillåtet med sällskap med högst fyra gäster sittande vid samma bord på serveringsställen inom en handelsplats.

Det är viktigt att du tar del av och sätter dig in i det nya regelverket som finns att läsa i sin helhet på folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats..

Sammanfattning av nu gällande regler

 • Serveringsställen ska hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 22:30 och klockan
  05:00. Dock är ”take away” tillåtet även mellan 22:30- 05:00.
 • Endast sällskap med högst fyra gäster sittande vid samma bord är tillåtet. Detta gäller numera
  samtliga serveringsställen. Regeln om endast en person i ett sällskap, på serveringsställen inom
  en handelsplats, är borttagen.
 • Det ska vara minst en meter mellan sällskapen. Det gäller även när man sitter rygg mot rygg.
 • Gäster ska ha tillgång till handtvätt, alternativt handsprit.
 • Det är endast tillåtet att äta och dricka sittandes.
 • Hämtning av mat och dryck får ske, om det kan göras utan trängsel och med minst en meter till
  sittande gäster.
 • Informera dina gäster om att de ska hålla avstånd till varandra, stanna hemma vid symptom,
  tvätta händerna och sitta ned när de äter eller dricker. Informationen ska vara väl synlig.
 • När evenemang anordnas på eller vid ett serveringsställe, får man endast ha sittande gäster.

Tänk på följande

Förutsättningarna kan komma att förändras efterhand som nya föreskrifter och allmänna råd införs. Därför är det viktigt att du håller dig uppdaterad på folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats..

Vi måste alla ta ansvar för att begränsa smittspridningen av coronaviruset. Restauranger och matserveringar kan bidra på flera olika sätt även om inget i dagsläget tyder på att viruset kan spridas via mat och dricksvatten.

Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats. finns mer information om de regler som gäller för restauranger och krogar.

Livsmedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats. hittar du mer information om vad du ska tänka på vid mathantering.

Senast uppdaterad: