Fortsatt trängseltillsyn och ny lag från 1 juli 2020

Den 1 juli 2020 träder en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 december 2020. Den stora skillnaden med den nya lagen är att den ger kommunerna ansvaret för tillsynen av restauranger, barer och kaféer.

Foto av Vincent Rivaud från Pexels

Ny lag den 1 juli

Lagen innebär att kommunerna får befogenheter att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe om inte åtgärder mot trängsel görs. Tidigare var det smittskyddsläkaren i Blekinge som tog beslut om stängning men nu får Miljöförbundet ansvaret att kunna stänga verksamheter som fått anmärkningar och inte vidtagit dem åtgärder som behövs för att minska trängsel.

För dig som driver ett serveringsställe

Det är du som driver serveringsställe som ska vidta åtgärder för att undvika trängsel på de inomhus- och utomhus ytor som besökare och gäster har tillträde till.

  • Gäster ska kunna hålla avstånd (minst 1 meter mellan sällskap).
  • Gäster ska inta mat och dryck sittande vid bord.
  • Gäster ska ha möjlighet att tvätta händer med tvål och vatten eller erbjudas handsprit.
  • Det ska finnas tydlig information som förklarar hur man som gäst minskar risken för smittspridning. Informationen ska vara väl synlig.
  • Alla personal ska ha fått information om dessa ovanstående punkter och jobba för att dem följs.

Håll er uppdaterade om Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För dig som besöker en restaurang, bar eller kafé

Vi har alla ett stort personligt ansvar för att minska smittspridningen i samhället. Ser du att det är fullt på restaurangen – gå till ett annat ställe! Håll avstånd till dina medmänniskor och respektera de åtgärder restauranger barer och kaféer har gjort för att undvika trängsel. Genom att följa Folkhälsomyndighetens råd om att hålla avstånd till varandra kan vi hjälpas åt att minska smittspridning.

Mer information finns på

Ni är även välkomna att ställa era frågor till Miljöförbundets trängselinspektörer. Kontakta oss via vår växel på telefonnummer 0456-816 000, fråga efter trängselinspektör. Eller vi e-post: miljokontoret@miljovast.se

Senast uppdaterad: