Förvaltningen

Miljöförbundets förvaltning är indelad i strategi- och serviceavdelningen, miljöskyddsavdelningen och hälsoskyddsavdelningen.

Förbundschef

Kaisa Sandstedt
tel: 0456 - 81 67 80

Strategi- och serviceavdelningen

I strategi- och serviceavdelningen finns förvaltningens ledning och administrativa funktioner. Här jobbar förbundschef, biträdande förbundschef, arkivassistent, nämndssekreterare, personaladministratör och verksamhetsutvecklare. Det är också på denna avdelning som kommunekologen arbetar.

Miljöskyddsavdelningen

På miljöskyddsavdelningen arbetar miljö- och hälsoskyddsinspektörer med tillsyn och andra ärenden rörande miljöfarlig verksamhet av olika slag. Miljöfarlig verksamhet är ett brett begrepp och omfattar till exempel:

 • tillverkningsindustri av olika slag,
 • avloppsreningsverk (gemensamhetsanläggningar),
 • lantbruk (både växtodling och djuruppfödning),
 • täkter,
 • biltvättar,
 • vindkraft, och
 • verkstäder.

Andra områden som hanteras är strandskydd, köldmedieanläggningar och förorenade områden

Hälsoskyddsavdelningen

På hälsoskyddsavdelningen arbetar miljö- och hälsoskyddsinspektörer med till exempel:

 • tillsyn på offentliga lokaler, hygienlokaler och hyreshus,
 • kontroll av restauranger och andra livsmedelsverksamheter,
 • enskilda avloppsanläggningar,
 • försäljningstillsyn (receptfria läkemedel, folköl och tobak), samt
 • inspektioner av fartyg och utfärdande av saneringsintyg för dessa.

Senast uppdaterad:

Om miljöförbundet