Taxor år 2022

Från 1 januari 2022 har miljöförbundet en ny taxemodell. En stor del av tillsynen kommer att debiteras i efterhand. Våra taxor inom olika tillsynsområden finns nedan. I prislistan finns prisuppgifter för våra vanligaste ärendetyper.

Timkostnad

År 2022 är Miljöförbundets timkostnad 995 kr.

Prislista

Kopiering av allmänna handlingar

Lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Lag om tobak och liknande produkter

Livsmedelslagstiftning

Miljö- och hälsoskyddstillsyn

Offentlig kontroll av animaliska biprodukter

Strålskyddslagen

Senast uppdaterad:

Om miljöförbundet