Taxor år 2022

Från 1 januari 2022 har miljöförbundet en ny taxemodell. En stor del av tillsynen kommer att debiteras i efterhand. Våra taxor inom olika tillsynsområden finns nedan. I prislistan (länk överst) finns prisuppgifter för våra vanligaste ärendetyper.

Prislista

Kopiering av allmänna handlingar

Lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Lag om tobak och liknande produkter

Livsmedelslagstiftning

Miljö- och hälsoskyddstillsyn

Offentlig kontroll av animaliska biprodukter

Strålskyddslagen

Senast uppdaterad:

Om miljöförbundet