Avgift och tillsyn

Miljöförbundet utför handläggning av inkommen information om installation och skrotning av köldmedieaggregat samt tillsyn av anläggningar som omfattas av krav på rapportering av läckagekontroll.

Handläggningen av informationen och tillsynen av anläggningarnas läckagekontroll kostar vardera motsvarande en timmes handläggningstid. Uppgift om aktuell timkostnad finns på sidan om miljöförbundets taxa.

Senast uppdaterad:

Företag och verksamheter