Direktionssammanträden 2023

Foto: Monica Malmberg

Direktionens sammanträdesdagar 2023

  • 2 februari
  • 16 mars
  • 5 april
  • 4 maj - Inställt pga för få ärenden
  • 15 juni
  • 7 september
  • 5 oktober
  • 9 november (Budget 2024- sammanträdet är offentligt.)
  • 7 december