Direktionssammanträden 2022

Foto: Monica Malmberg

Direktionens sammanträdesdagar 2022

  • 3 februari
  • 17 mars
  • 5 maj
  • 9 juni
  • 8 september
  • 5 oktober
  • 3 november (Budget 2023- sammanträdet är offentligt.)
  • 15 december