Direktionssammanträden 2021

Foto: Monica Malmberg

Direktionens sammanträdesdagar 2021

  • 4 februari
  • 4 mars
  • 8 april
  • 6 maj
  • 10 juni
  • 2 september
  • 7 oktober
  • 4 november (Budget 2022- sammanträdet är offentligt.)
  • 16 december

Senast uppdaterad: